"PUKTI", Glūdas pagasts, Jelgavas rajons, LV-3040, Reģ. Nr. 50003168101
Tālrunis/fakss 63077407, 26463034, e-pasts: demetra_dr@inbox.lv